Όροι χρήσης εφαρμογής αδειών μηχανοδηγού

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που υποβάλλονται μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, υφίστανται επεξεργασία από τη ΡΑΣ με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση αδειών μηχανοδηγού και την ενημέρωση-τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αδειών Μηχανοδηγού (ΕΜΑΜ), σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 22 του ν.3911/2011 (Α’12) και την ΚΥΑ με αριθμό ΑΣ19/1052/14/20.07.2018 (Β’3089).

Ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να διαγραφεί διότι στοιχεία του τροφοδοτούν το ΕΜΑΜ και η ΡΑΣ οφείλει να τα διατηρεί επί τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας μηχανοδηγού (άρθρο 6 Απόφασης (ΕΕ) 2010/17).